SBC Fi­du­ciai­re SA Saignelégier

Clau­de Ba­bey 
Stand­ort­lei­ter
BSc Be­triebs­öko­no­mie

Te­le­fon: +41 32 951 23 83
E‑Mail: Clau­de Babey

 

 

Jean-Lou­is Don­zé 
Stv. Stand­ort­lei­ter
Fach­mann im Fi­nanz- und Rech­nungs­we­sen mit eidg. Fachausweis

Te­le­fon: +41 32 951 23 83
E‑Mail: Jean-Lou­is Donzé

 

 

Noé­mie Girar­din
Man­dats­lei­te­rin Treu­hand und Fi­nan­zen
Dipl. Treu­hand­ex­per­tin
BSc Wirt­schafts­recht HES-SO

Te­le­fon: +41 32 951 23 83
E‑Mail: Noé­mie Girardin

 

 

Au­ré­lie Gy­ger 
As­sis­ten­tin Stand­ort­lei­ter | Sachbearbeiterin

Te­le­fon: +41 32 951 23 83
E‑Mail: Au­re­lie Ggyger

 

Vir­gi­nie Her­de­ner 
Sach­be­ar­bei­te­rin

Te­le­fon: +41 32 951 23 83
E‑Mail: Vir­gi­nie Herdener